ردیاب TMT250

تعداد ورودی آنالوگ 0
تعداد ورودی دیجیتال 0
تعداد خروجی دیجیتال 0
نوع ردیاب شخصی
پورت اتصال 11428
سنسور حرکت دارد
فایل ها